Regulamin

29. HARCERSKI RAJD NOCNY WŁOCŁAWEK

 1. TERMIN:

Rajd odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2018 r. we Włocławku.

 1. ORGANIZATORZY:

Komenda Hufca Włocławek

Komendę rajdu stanowią:
*Komendant rajdu – phm. Jakub Szczupakowski
*Oboźny rajdu – odk. Paweł Mikulski
*Komendant Trasy Zuchowej – pion. Natalia Piasecka
*Komendant Trasy Harcerskiej – odk. Jakub Wieczorek
*Komendant Trasy Starszoharcersko-wędrowniczej – sam. Natalia Idzikiewicz
*Kwatermistrz Rajdu – Oskar Szcześniewski

 1. CEL:
 • Przedstawienie walorów miasta Włocławek
 • Integracja harcerskich środowisk
 • Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz zdrowych form współzawodnictwa
 • Rozwijanie pracy zespołowej uczestników rajdu
 1. PROGRAM RAMOWY:

Ramowy program rajdu zostanie przekazany na adres mailowy opiekuna po zakwalifikowaniu patrolu do udziału w rajdzie.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

W Rajdzie mogą uczestniczyć patrole z całej Polski, których skład liczy od 5 do 15 osób z opiekunem włącznie. Kwalifikacji będzie dokonywać Komenda Rajdu Nocnego, gdyż liczba miejsc na trasach jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Patrol musi posiadać pełnoletniego opiekuna na czas imprezy.

 1. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Zgłoszenia należy kierować tylko przez internetowy formularz zapisu na rajd dostępny na stronie: www.rajdnocny.com

Zgłoszenia zostaną otwarte 8 marca 2018 o godz. 20.00 i będą przyjmowane do dnia 10 kwietnia 2018 również do godziny 20:00

Wysokość wpisowego wynosi
30 zł od każdego uczestnika rajdu (w tym też od opiekuna) w przypadku zgłoszenia do dnia 24.03.2018r.
35 zł od każdego uczestnika rajdu (w tym też od opiekuna) w przypadku zgłoszenia do dnia 10.04.2018r.

Wpisowe należy wpłacić na konto:

Komenda Hufca ZHP Włocławek

Bank MILLENIUM 29 1160 2202 0000 0000 3322 4528

W tytule wpłaty prosimy wpisać: składka członkowska zadaniowa Rajd Nocny Włocławek, nazwa patrolu

Wpisowe należy wpłacać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu patrolu przez Komendę Rajdu, ale nie później niż do 13.04.2018r.

7.ŚWIADCZENIA W RAMACH WPISOWEGO:

 • okolicznościowa plakietka dla każdego uczestnika;
 • nocleg w warunkach turystycznych, ciepłą herbatę, obiad w sobotę;
 • dyplom dla każdej drużyny;
 • atrakcyjne nagrody turystyczne i programowe.
 1. UCZESTNICY RAJDU ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
 • posiadania potwierdzenia od właściwego Komendanta Hufca o nie zaleganiu w opłacaniu składek harcerskich jak również wyrażenia zgody na udział drużyny w rajdzie;
 • posiadania własnego śpiwora lub koca (wg potrzeb) oraz karimaty;
 • posiadania latarki
 • posiadania własnego prowiantu (śniadania, kolacje);
 • posiadania regulaminowego umundurowania i odpowiedniego wyposażenia pozwalającego na trzydniowy pobyt w różnych warunkach pogodowych;
 • posiadania apteczki patrolu
 • przestrzegania Prawa Harcerskiego, przepisów ochrony przyrody, ppoż. i BHP;
 • posiadania kopii polisy ubezpieczeniowej do wglądu przy rejestracji.
 1. MIEJSCE ROZPOCZĘCIA RAJDU – ZBIÓRKA

Włocławek, dokładne informację zostaną przesłane drogą mailową, po zakwalifikowaniu na jedną z tras.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność – ubezpieczacie się sami w firmach ubezpieczeniowych – kopia polisy do wglądu przy zgłoszeniu na bazę;
 • za wypadki i powstałe na trasie rajdu wynikających z nieprzestrzegania przepisów BHP przez uczestników i opiekuna patrolu Komenda Rajdu nie odpowiada;
 • w przypadku nie zgłoszenia się na rajd wpisowe nie będzie zwracane;
 • interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komendy Rajdu;
 • za szkody wyrządzone przez uczestników odpowiada opiekun patrolu.
 • Jeśli przeczytałeś/aś całość to serdecznie gratulujemy.

Dodaj komentarz

Strona Harcerskiego Rajdu Nocnego.